Zaranie gospodarki światowej cz. 6

Za czasów wolnego handlu „hebanem” każdy nabywca kupował to, co mu potrzebne było, i nikomu do głowy nawet nie przychodziło kwest jonować prawo wyboru tęgich, a zdrowych i muskularnych niewolników. Toute proportion gardée, tam, gdzie chodzi już nie tylko o siłę roboczą, ale o przyszłych obywateli państwa, selekcja, jeżeli nie może być uważana za oznakę bezinteresownej miłości bliźniego, to może być wytłomaczona patriotyzmem, jako skuteczny, a więc z punktu widzenia narodowego egoizmu konieczny środek profilakcyjny. Jeżeli tendencją patriotyczną Ameryki jest ograniczyć do minimum dopływ, powiedzmy, imigracji włoskiej, to takiż, ani na jotę nie mniej usprawiedliwiony patriotyzm włoski, dbałość o dobro włoskiej ojczyzny, zmusza Rząd włoski do popierania swego wychodźstwa do Ameryki, do występowania – nawet z narażeniem się na nieprzyjemne konsekwencje dyplomatyczne – z notami protestującymi.

Oparta na egoizmie państwowym gospodarka narodowa łatwo doprowadzić może do konfliktów pomiędzy poszczególnymi państwami. Konflikty te, na szczęście, są zwykle załatwiane drogą polubownych traktatów i ustępstw wzajemnych, lub jednostronnych. Dla ekonomisty jednak, mającego zawsze na celu największą wydajność przy zastosowaniu najmniejszego wysiłku, rozwiązanie problematu powinno się znaleźć w innej płaszczyźnie.

Comments

  1. By Reklama