Zaranie gospodarki światowej cz. 3

Tak – powoli, ale nieprzerwanie – wyplenia się ze świadomości ludzkiej egoistyczną, niepodzielnie przedtem panującą troskę samolubną, która nie zanika wprawdzie, lecz przestaje być uważana za cnotę. Egoizm indywidualny zostaje usunięty w cień przez egoizm zbiorowy, przeważnie egoizm narodowy, stanowiący podstawę tego, co potocznie uchodzi za patriotyzm.

Proces uspołecznienia jest zresztą doskonale ułatwiony, albowiem niczym niekrępowanej woli jednego osobnika bardzo prędko przeciwstawi się takaż nieograniczona wola drugiego. Tak powstaje idea gospodarki, wychodzącej poza ramy prywatnego interesu, gospodarki społecznej, która dopasowuje do siebie odpowiednie teorie ekonomiczne i prowadzi właściwą .sobie politykę gospodarczą.

Celem każdej polityki ekonomicznej jest osiągnięcie drogą minimum wysiłków maximum rezultatów. Polityka gospodarcza narodowa mówi nam, jak, przy danych warunkach naturalnych, przy danych środkach, można osiągnąć, drogą najmniejszego nakładu sił i energii, największą, przy danej pojemności spożywczej, produkcję.

Comments

  1. By Reklama