Zaranie gospodarki światowej cz. 12

Każdy z tych problematów wymaga szczegółowego, oddzielnego opracowania w perspektywie stosunków światowych, i na tern tle nabiera cech, odmiennych zupełnie od tych samych kategorii, rozpatrywanych w znanym nam oświetleniu ekonomiki narodowej.

Dojrzeliśmy już do tego, by stanąć powyżej interesów ściśle lokalnych. Czy i kiedy wznieść się zdołamy w sprawach gospodarczych poza granice państwa, pozostaje kwestią otwartą. Nie możemy dotąd uważać gospodarki narodowej za przeżytek. Odwrotnie, powinniśmy jeszcze, nawet z punktu widzenia ogólnoludzkiego, oczekiwać od niej wiele dobrego. Nie doszła bowiem jeszcze ona do punktu samo nasycenia, nie wyczerpała wszelkich swych możliwości, nie jest jeszcze przeżytkiem, ma przed sobą nęcące perspektywy. Ale w pewnych poszczególnych wypadkach, a wypadków tych coraz będzie więcej, możemy się podnieść – i kto wie, czy nie powinniśmy już nawet – na poziom gospodarki światowej, i z tej wyżyny spojrzeć na sprawy ekonomiczne.

Comments

  1. By Reklama