Geografia surowców cz. 4

Kolebka kultury i cywilizacji świata, Europa, zwłaszcza Europa Zachodnia, nie obfituje w materiały podstawowe. Wyjątek, i to bardzo poważny wyjątek, stanowi ruda żelazna i węgiel, co na tle najtęższej, dzięki warunkom klimatycznym, i być może najodpowiedniejszemu rodzajowi pożywienia ludności, wytworzyło w Europie (bez Rosji) i kolonizowanych przez Europejczyków i mających odpowiedni klimat i takież surowce Stanach Zjednoczonych – główny ośrodek przemysłu światowego, główną kuźnię kapitałów. Cały świat może być podzielony na dwie bardzo nierówne części: konsumujące przeważnie surowce kontynenty, okalające północny Atlantyk, oraz produkującą surowce resztę świata, poza Zachodnią Europą. Północna Ameryka, a właściwie Stany Zjednoczone, znajdują się szczęśliwie w obydwu kompleksach. Powyższa uwaga jest ogólna i stosuje się do wszystkich w ogóle surowców, za wyjątkiem, jak rzekłem, żelaza i węgla.

Comments

  1. By Reklama